Usluge

SERVISIRANJE - više vrsta medicinskih uređaja.
Zahtev pošaljite na Upitniku koji se nalazi na sledećem linku ( U IZRADI )
na E-mail: info@tele-medicina.rs

SAVETI I NABAVKA UREĐAJA I PREPARATA
Zahtev pošaljite na Upitniku koji se nalazi na sledećem linku ( U IZRADI )
na E-mail: info@tele-medicina.rs